Perspectief Coaches
mens- en organisatieontwikkeling

Perspectief Coaches visie

Maak mensen eigenaar van hun eigen probleem, dat is de start van de oplossing!

 
Niet professionals maar wijkbewoners, cliënten, leerlingen zijn eigenaar van hun eigen vraagstuk én daarmee de start van de oplossing! En het achterhalen van de werkelijke vraag is de doorbraak naar eigenaarschap. Hun drijfveren en hun verlangen vormen de energie voor de oplossing.
Dat is onze stelligste overtuiging en werkwijze de afgelopen zeven jaar. Houd de vraagstukken bij de eigenaar en zo bij wat ze werkelijk zijn. Dit vraagt een andere mindset, houding van zowel de betrokken professionals als van de wijkbewoners, cliënten, leerlingen en ouders. Want als professional ga je als het ware naast de direct betrokkenen staan, maar je neemt het niet over. Hoe sterker het eigenaarschap bij de klant ligt, hoe groter het effect van het aanbod is voor de klant wijkbewoner of leerling.

Voorbeelden hiervan zijn de methodiek "Wij van de straat bij Doenja Dienstverlening" , het traject “Partnerschap met ouders” bij Spelenderwijs Utrecht, de  “Ontdekken wat werkt“ trajecten met wijkbewoners o.a in Utrecht, de “Huiskamers van de Wijk” voor de ouderen in Utrecht of de ontwikkeling met de buurt van een visie op een Integraal KindCentrum in Ede.Allemaal projecten waarbij Perspectief Coaches nauw betrokken is.

Onze werkwijze is gebaseerd op het vertrouwen dat een vitale samenleving of organisatie werkelijkheid wordt als er samengewerkt wordt tussen burgers en professionals op basis van vertrouwen. Waarbij het eerste eigenaarschap bij de burger ligt en niet bij de ondersteunende professional.  

 

Gun mensen hun probleem dan wordt het ook hun oplossing!

 

Kathinka Bruinsma, telefoon:  06 - 2394 4074, kathinka.bruinsma@perspectief-coaches.nl

Erik van der Werf, telefoon:  06 – 2833 8048, erik.vanderwerf@perspectief-coaches.nl