Perspectief Coaches
mens- en organisatieontwikkeling

Perspectief Coaches

Maatschappelijke verhoudingen veranderen. Ieder die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. In de klassieke verzorgingsstaat werd gedacht voor en over mensen. De overheid, zorg en welzijnsorganisaties hadden ‘het beste met U voor’. Burgers zijn tot op heden klant of cliënt en zelden eigenaar. Dat stimuleert berekendheid en calculerend gedrag. Professionals klagen steen en been dat hun plezier in hun werk is afgenomen. 

Langzaam aan komt daar verandering in. Interventies die werkelijk het verschil maken komen  vaak van particuliere initiatieven of organisaties die de vraag van hun klant centraal stellen. Burgers willen een rol in de regievoering, klanten vragen namelijk om maatwerk en beiden vragen om kwaliteit en efficiënte dienstverlening. Ons zorg en welzijnsstelsel vraagt nieuwe vormen van professionaliteit en oplossingen. Medewerkers moeten zich ontwikkelen van vakinhoudelijk deskundige naar facilitator, organisaties zullen nieuwe samenwerkingsverbanden aan gaan.

Perspectief Coaches is daar al vijf jaar mee bezig. Wij nemen de werkelijke behoeften van de burger als uitgangspunt in onze interventies. De kracht van de samenleving willen we in evenwicht brengen met de macht van organisaties en overheid. Dit vraagt verandering van ieder en van hun onderlinge relaties. Voor de publieke sector gaat het er om te zorgen dat mensen (met elkaar) het heft in eigen hand kunnen nemen. Voorbeelden hiervan zijn de werkwijze "Wij van de straat" of de training "zorgen voor toekomst". Onze filosofie is gebaseerd op het vertrouwen dat een vitale samenleving of organisatie werkelijkheid wordt als er samengewerkt wordt tussen burgers en professionals op basis van vertrouwen. Waarbij het eerste eigenaarschap bij de burger ligt en niet bij de uitvoerende professional. Het is onze stelligste overtuiging dat “hoe sterker het eigenaarschap bij de klant ligt, hoe groter het effect van het aanbod in toegevoegde waarde is voor de klant.

Onze adviseurs hebben veel kennis van en werkervaring in de non-profit, overheid en de zakelijke markt. En doordat wij al langer met deze verandering bezig zijn kunnen we u helpen om gevestigde patronen te doorbreken en sneller resultaten te boeken. Wij hebben het vermogen en ervaring om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen, ook als belangen uiteenlopen. Tot slot, maken wij ons zelf graag overbodig, door kennis en vaardigheden in uw organisatie te borgen.

 

Kathinka Bruinsma, telefoon:  06 - 2394 4074, e-mail; kathinka.bruinsma@perspectief-coaches.nl

Erik van der Werf, telefoon:  06 – 2833 8048, e-mail; erik.vanderwerf@perspectief-coaches.nl